V. ROČNÍK POHÁRU PLZEŇSKA - LZ(CACT) a BZ(CACT) 

První říjnový víkend 06. a 07.10. 2012 se konaly v honitbě Mysliveckého sdružení Žerovice lesní a barvářské zkoušky malých plemen loveckých psů se zadáním titulů CACT a res. CACT.

V sobotu probíhaly zkoušky lesní. Počasí bylo slunečné, trochu větrné. Nastoupilo 11 psů, byli jsme rozděleni do 3 skupin. Naše skupina začínala pracemi na poli, kde se zkoušelo slídění, hlasitost a chování po výstřelu. Práce si Dassi nadšeně užívala a byla hodnocena samými 4. Po přesunu do lesa a polední pauze jsme pokračovaly následováním a prací na pobarvené stopě. Za následování má známku 4. A pak to vypuklo! Dassi šla více než polovinu stopy pěkně, soustředěně, pak ne vlastní vinou sešla. Znovu se pěkně rozešla po barvě ukázané panem rozhodčím, ovšem zanedlouho šlápla na šlahoun ostružiny! Bodnutí ji rozhodilo natolik, že v práci už nechtěla pokračovat. Navíc byl před námi asi 5 metrů široký dlouhý pás silně zarostlý ostružinami. Abych ji přiměla k pohybu vpřed po stopě, odlamovala jsem nejsilnější ostružinové proutky s největšími trny. Snad když viděla mou snahu pomoci jí, sebrala odvahu a přes ostružiny nakonec přešla. O úlevě nemusím určitě hovořit! Pak byl terén už dobře schůdný a brzy jsme došly ke kusu. Rozhodčí nám dali známku 1. Měla jsem radost, že i přes ztrátu bodíků pokračujeme dál. Přemístily jsme se za další dvojicí rozhodčích, abychom absolvovaly poslední 3 předměty zkoušky – nahánění, odložení a vodění na řemeni. Už když jsme nastupovaly na nahánění, cítila jsem, že Dassi není na práci dobře naladěná, naopak vypadala naprosto zvadle. Do houštiny po mém povelu sice vstoupila, tam si sedla a nadala se přesvědčit k aktivní práci. Tím naše účinkování na LZ moje nikoliv šípková, ale ostružinová Růženka ukončila.

 
  

Noc na neděli, kdy se konaly barvářské zkoušky, byla deštivá. Nebyl to jen deštík, byl to skutečně vydatný trvalý slejvák, který vydržel ještě celé dopoledne a až odpoledne kolem 14. hodiny skončil. Dopoledne jsme s Dassi prošly 3 disciplínami (nahánění 2, odložení 4, vodění na řemeni 4). Byla stejně jako ostatní pejsci, vůdci i rozhodčí zcela promáčená, ale tentokrát ji nepříznivé podmínky neodradily a k plnění všech disciplín přistupovala odpovědně. Odpoledne těsně před 14. hodinou šla následování na řemeni za 3 body a pobarvenou stopu za 2 body (za veškeré ztráty bodů nesu samozřejmě vinu já). BZ (CACT) složila Dassi Vormicelli ve II. ceně se ziskem 83 bodů.

   
 

Máme tak za sebou další důležitý úkol. Byl to pěkně strávený víkend mezi lidmi, kteří mají rádi přírodu a samozřejmě psy a jsou ochotní čtyřnohým přátelům věnovat hodně času. Před 5 lety jsem byla na I. ročníku Poháru Plzeňska s Artemis Vormicelli. I tenkrát byly dojmy jen pozitivní.